عباس عبدی: ریاست جمهوری کلاس اکابر نیست

به گزارش وبلاگ اسبیکو، عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگویی به بررسی برخی از ابعاد طرح های مجلس یازدهمی ها درباره قانون انتخابات پرداخته و معتقد است که شرایط تازه ای که مجلس یازدهم در صدد الحاق آن به قوانین انتخاباتی کشور است نه تنها تناسبی با مطالبات و خواسته های عمومی در این خصوص ندارد بلکه درست در نقطه عکس آن قرار گرفته است.

عباس عبدی: ریاست جمهوری کلاس اکابر نیست

آنچه در ادامه می خوانید گزیده گفتگوی این تحلیلگر با خبر آنلاین است:

 • یکی از ویژگی های هر جامعه ای ثبات قوانین آن است. در سال 1307 قانون مدنی در ایران تصویب شد و تا سال 1357 تغییر خاصی در آن داده نشد. بعد از آن هم البته شاهد تغییر جدی نبودیم و در یکی دو مرحله که قصد تغییر آن را داشتند، مانند سرمه ای که می خواستند به چشمش بزنند، کورش کردند؛ مانند مسأله سن رشد در دختران؛ بنابراین چرا یک قانون می تواند 90 سال ثبات کامل داشته باشد، ولی برخی دیگر مانند قوانین انتخاباتی ما هر سال دچار تغییراتی می شوند؟
 • دلیل (تغییرات قانون انتخابات) این است که آن قانون نویسی بر اساس یک پایه و چارچوب نظری صورت می گرفت و تا وقتی آن پایه و چارچوب نظری وجود دارد، آن قانون هم ثبات دارد و منظم و دقیق اجرا می شود. اما از آنجا که هنوز اساس و فلسفه انتخابات واقعی در ایران مورد پذیرش کسی در سیستم قرار نگرفته هر روز جایی از آن را دستکاری می کنند و اینقدر لکه گیری و صافکاری می کنند که اساساً شکل اصلی آن هم تغییر می کند. این اولین مسأله ای است که درباره این موضوع می توان به آن اشاره کرد که به نظر من ناشی از بی اعتمادی و عدم پذیرش اساس و اصل نهاد انتخابات در ایران از سوی برخی ها می شود.
 • بر اساس یک برداشت اشتباه، برخی فکر می کنند با تغییر قانون می توانند مسائل را در کشور به نحوی که مطلوب می دانند، تغییر دهند. قانون مدنی درست است که یک قانون بود، اما مبتنی بر یک سری واقعیت های اجتماعی بنا شده بود و نمی خواست آن ها را نادیده بگیرد. به عبارتی اول آن واقعیت ها پذیرفته می شدند و بر اساس و مبنای آن ها قانون تنظیم می شد. در واقع آنان نمی خواستند قانونی خلاف واقعیت جامعه را جعل یا وضع کنند، بلکه همان عرف موجود را تبدیل به یک متن منقح قانونی می کردند. در حالی که ما الان درباره اصلاحیه قانون انتخابات شاهد رخ دادن عکس این فرایند هستیم.
 • درباره انتخابات مردم یک چیزی می خواهند، اما تهیه کنندگان این طرح ها درصدد هستند که چیز دیگر را طراحی و اجرا کنند.
 • هدف نهفته در این کار (طرح های انتخاباتی مجلس) هم این است که بقای خودشان تثبیت و تضمین شود نه اینکه خواست عمومی را بازتاب بدهد و فکر هم می کنند با قانون می شود این کار را انجام داد. اما دست یافتن به چنین هدفی با این اقدام، شدنی نیست. یعنی غیرممکن است که بشود این اهدافی را که تهیه کنندگان این طرح ها دارند با قانونگذاری جدید و از این نوع محقق کرد. در اینجا قانون می تواند یک پوششی باشد برای نادیده گرفته شدن واقعیت.
 • اگر کسی نمی خواهد حاکمیت مردم را بپذیرد دیگر الزامی نیست که قانون انتخابات را عوض کند. به همین دلیل هم می بینید که این شرایط در سیاست ایران به وجود آمده است. چرا ما در قانون مدنی این مشکل را نداریم؟ البته سال های اخیر به دلیل اینکه واقعیت بیرونی جامعه تغییر کرده، قانون مدنی هم در برابر آن دچار عقب ماندگی شده است. اما هنوز این عقب ماندگی در برابر شرایط مشابه در حوزه سیاسی اندک است؛ بنابراین مشکل اصلی این است که می خواهند با قانون بازی کنند و فکر می کنند با این کار می توانند واقعیت را تغییر دهند، در حالی که قانون باید بازتاب واقعیت باشد نه ابزاری برای پوشاندن و دور زدن و مقابله با آن.
 • به نظرم این طرح یک معنای دیگر هم دارد که نباید آن را فراموش کنیم و آن اینکه کننده های فعلی مجلس به شکلی برآمده از همین نوع نگاه هستند که در این طرح بازتاب یافته. یعنی نتیجه نانوشته این طرح ها تا قبل از این هستند. این ها در واقع در این چارچوب توانستند داخل مجلس بشوند، والا در یک چارچوب رقابتی بعید بود که ترکیب مجلس چنین باشد؛ بنابراین تمایل دارند تا به تداوم شرایط خودشان با همین معیارها، صورت رسمی تری ببخشند. ولی واقعیت این است که قانون زمانی اعتبار و اصالت دارد که بازتاب دهنده عدالت و واقعیت اجتماعی باشد.
 • به نظر من نویسندگان این طرح ها در واقع دارند همان ایده آقای حجاریان را پیاده می کنند که پیشنهاد کرده بود: در انتخابات آینده فقط یک نامزد ازسوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست جمهوری معرفی و تأیید شود. یادتان هست که چقدر همین جریان به ایده آقای حجاریان حمله کردند که شما حرف بی جایی درباره انتخابات ریاست جمهوری زده اید و جمهوریت کشور را به تمسخر گرفته اید. اما الان در عمل می بینیم که دارند همین کار را می کنند.
 • این تغییراتی که قرار است ایجاد شود در عمل به چیزی کم و بیش شبیه همان پیشنهاد آقای حجاریان منتهی می شود که تکلیف همه چیز ها از قبل تعیین است. البته به نظر من نوشتن این قانون هم اضافه است، زیرا اگر قبلاً انجام می شد شاید قدری تفاوت ایجاد می کرد، اما الان همین تفاوت را هم ایجاد نمی کند. به خاطر اینکه با شرایط کنونی تقریباً کسی خارج از معیار های محدود قانون نویسان نامزد نمی شود پس اساساً خیلی قضیه فرقی ندارد. مگر در انتخابات مجلس گذشته کسی نامزد شد؟ در آن انتخابات شورای نگهبان اصلاً مشکل چندانی نداشت یعنی نامزد های اصلی که اگر می آمدند رد می شدند از اساس نیامدند.
 • مسأله اصلی این است که دیگر برای آن نیروی واقعی اجتماعی، انتخابات مسأله و اولویت نیست که مجلسی ها نگران آن هستند و من نمی دانم چرا وقت و انرژی خود را صرف این موضوع می کنند، شاید به این علت که کار دیگری ندارند. ادامه وضع قانونی موجود حداقل به شکل صوری قانون را در یک چارچوب غیردموکراتیک تر نمی برد.
 • ریشه این اقدامات به نظر من ترس است و نداشتن اعتماد به نفس. فرض کنید من یک کشتی گیر درجه یک باشم که از مسابقه دادن با هر کسی استقبال می کنم. چون به هر حال می دانم که توانایی لازم را برای برنده شدن دارم. اما چنانچه برعکس، اعتماد به نفس نداشته باشم، مدام افرادی که باید با آن ها رقابت کنم را محدود و محدودتر می کنم. در واقع از طریق محدودیت هایی که تعیین می کنم، می خواهم بگویم که حاضرم با چه کسانی رقابت کنم و از رقابت با چه کسانی ابا دارم. بعد اگر ضعف من جدی باشد آخرش می بینم که یا با خودم تنها می مانم یا با رفیقی که از قبل گاوبندی کرده ام، باید رقابت کنم. این ناشی از اعتماد به نفس نداشتن است.
 • این برای یک کشتی گیر بسیار زشت است که قبل از رقابت همه را محدود کند. دیگران به او چه خواهند گفت؟ اولین چیزی که می گویند این است که تو اصلاً کشتی گیر نیستی که به چنین روشی متوسل شده ای. در اینجا هم مسأله همین است؛ طراحان این دست طرح ها دارند دقیقاً به همین دلیل می فرایند. حالا اسم این را می خواهند قانون بگذارند یا هر چیز. این در اصل ماجرا هیچ تغییری ایجاد نمی کند. حتی اگر اسمش هم قانون باشد باز هم مسأله اش همان است که حاضر نیستند با کسی رقابت کنند.
 • اگر به خودشان، عملکردشان و مقبولیت شان ایمان داشتند حاضر می شدند که همه وارد صحنه انتخابات شوند، چون می دانستند که قدرت، توان و مقبولیت لازم را برای شکست دادن بقیه دارند. مصداق آن هم خودگویی و خود خندی می شود. اینکه رقابت بسیار محدودی طراحی و ایجاد کنید و بعد خودتان شرکت کنید و خودتان هم با داوری خودتان برنده شوید، اسمش را نمی توان رقابت و انتخابات گذاشت.
 • مرحوم آذری قمی یک بار جمله ای گفت که بسیار مشهور شد و این ها دارند همان را پیاده می کنند. در واقع می خواست توضیح دهد که انتخابات این نیست که بتوانید هر چیزی را انتخاب کنید. می روید در مغازه میوه فروشی و می خواهید گلابی بخرید، اگر یک کیلو گلابی آنجا باشد باید همان را بخرید و خانه ببرید و امکان انتخاب ندارید. این ها همان یک کیلو گلابی را با هر کیفیتی، چه خوب و چه بد گذاشته اند و بالاخره یک نفر هم پیدا می شود که یک کیلو گلابی بخواهد و آن را با خود ببرد. اما در مجموع به نظر می آید که با قانون نمی شود واقعیت را تغییر داد. طراحان این طرح ها دارند قلب واقعیت می کنند و این قانون به نظر من البته اثر تعیین کننده ای هم در شرایط فعلی در انتخابات ندارد.
 • چه این قانون باشد و چه نباشد برای گرم کردن فضای انتخاباتی کشور مشکل جدی وجود دارد. تا وقتی اراده ای شکل نگیرد که مشارکت همگانی با حضور همه نیرو ها را به رسمیت نشناسد، این ها بیشتر یک جملات قانونی است که همیشه بوده. البته یک سری چیز ها در این طرح های انتخاباتی واقعاً نوبر است و معلوم نیست بر چه اساس و با چه منطقی طراحی شده است. گویی رئیس جمهوری و کنندگان مجلس کلاس اکابر هستند که باید بفرایند و بنشینند در شورای نگهبان و آزمون پس بدهند.
 • این طرح ها درست در جهت عکس مسائلی است که خصوصاً در دو دهه اخیر برای اصلاح نظام انتخاباتی روی آن تأکید شده. من معتقدم این طرح را برای این داده اند که خیلی صریح و روشن این پیام را بدهند که دیگر انتخابات در کشور موضوعیتی ندارد و چیزی شبیه همان تعیین نخست وزیر است، اما با این فرایند و سر و شکل. دلیل این که می خواهند این گونه رئیس دولت را انتخاب کنند، این است که جرأت تغییر قانون اساسی را ندارند تا رسماً دست به این کار بزنند. یعنی به گمان من از انجام رفراندوم قانون اساسی توسط مردم واهمه دارند.
 • تأثیری که (این تغییرات) روی سیاست ورزی می گذارد این است که پیام روشنی می دهد که هیچ راه قانونی برای حضور غیر از یک مجموعه بسیار محدود وجود ندارد. پیامش این است که ما به دلیل فقدان توانایی قادر به رقابت برای کسب رأی مردم نیستیم و به مرور ضعیف تر هم خواهیم شد لذا انحصار را برگزیده ایم. طبیعی هم هست که اتخاذ این شیوه بخش زیادی از گروه ها و فعالان سیاسی را یا به سوی سکوت می کشاند یا به سمت تقابل سوق می دهد یا درگیر شیوه های دیگری از فعالیت می شوند. اما مهم این است که ارتباط آن ها را با ساخت سیاسی و نظام اجرایی به کلی قطع می کند.
 • در مورد جدی بودن این طرح ها، به نظرم عملاً چنین طرح هایی همین الان در اجرا وجود دارند، ولی خب یک جریانی هم پیگیر آن است که این روش را رسماً تبدیل به قانون کند. در واقع فکر می کنم یک مجموعه از ایده ها هست که یکی از آن ها همین طرح های انتخاباتی هستند. مثلاً در قم هم یک روحانی متنفذ گفته که این کتاب های نجس غربی را نخوانید، چون منحرف می شوید احتمالاً آن ها را هم بسوزانند. این ها یک مجموعه از مسائل و تحلیل، در چارچوب نگاه ویژه به دین و سیاست ورزی هستند که به صورت یک کلیت به هم پیوسته از قبل حرف شان را می زدند، اما الان دارند خودشان را در ساخت قدرت متبلور می کنند.
منبع: فرارو

به "عباس عبدی: ریاست جمهوری کلاس اکابر نیست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عباس عبدی: ریاست جمهوری کلاس اکابر نیست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید