با اتمام مهلت اپراتورها، مشکل کیفیت اینترنت حل نشد؟

به گزارش وبلاگ اسبیکو، چندی پیش وزیر ارتباطات با بیان این که امروزه کیفیت یک شاخص مهم برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است گفته بود شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی 45 روز فرصت دارند برای بهبود کیفیت کوشش نمایند و پس از این مهلت، سامانه فرادید در اختیار عموم قرار می گیرد تا ببینیم نحوه ارسال تذکرات و ارائه گزارشات تغییری در فرآیندهای ارتقای شبکه ایجاد می نماید یا خیر.

با اتمام مهلت اپراتورها، مشکل کیفیت اینترنت حل نشد؟

به گزارش وبلاگ اسبیکو، سامانه سنجش کیفیت شاخص های شبکه ملی اطلاعات تحت عنوان فرادید اواسط شهریورماه سال جاری توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رونمایی و به اپراتورهای اینترنتی فرصت داده شد تا با بهره گیری از این سامانه، مسائل شبکه خود را رفع نموده و کیفیت خدمات خود را بهبود ببخشند تا این سامانه پس از 45 روز در اختیار عموم قرار گیرد. با وجود این، با گذشت بیش از دو ماه از رونمایی از این سامانه، هنوز اطلاعاتی به صورت عمومی منتشر نشده است. مسوولان رگولاتوری علت این تاخیر را زمان لازم برای ارتقای سامانه توسط اپراتورها و فراهم کردن زیرساخت های لازم توسط رگولاتوری اعلام می نمایند.

در این باره، مجید حقی در گفت وگو با وبلاگ اسبیکو با اشاره به جلسه ای که با اپراتورها درباره سامانه فرادید برگزار شده بود، اظهار کرد: بعد از آن جلسه، به همه اپراتورها یک حساب دادیم تا همه اطلاعاتی که در سامانه وجود دارد، از جمله صندلی خودشان و فاصله شان با رقبا را ببینند؛ این که ما ریزدانگی سنجش هایمان چیست و در کدام شهرهاست. طبیعتا اپراتورها خودشان هم سامانه های برای سنجش دارند، بنابراین با آن ها جلسه گذاشتیم تا ببینیم چطور می توانیم این سامانه را ارتقا دهیم و اگر اشکالاتی دارد، اصلاح کنیم.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که اپراتورها می توانند به ما یاری نمایند زیرا تجهیزات و امکانات اندازه گیری و در نتیجه امکان مقایسه دارند، اضافه کرد: آن ها حتی پیشنهادهای خوبی داشتند؛ بعضی فکر می کردند کیفیتشان خوب است و چه بهتر که کسی این کیفیت را اندازه گیری کند تا بتوانند آن را در رقابت عرضه نمایند. آن ها پیشنهاد کردند که حتی تعداد سنجه ها در مکان ها و شهرها بیش تر گردد و ما هم استقبال کردیم از این که بتوانیم کیفیت را محک بزنیم و با نقاط و ظرفیت های بیش تر اندازه گیری کنیم.

فرادید؛ با هدف افزایش کیفیت

او ادامه داد: بخشی از اپراتورها هم نگران بودند؛ البته نگرانی آن ها برای ما قابل پیش بینی بود اما وقتی ببینند نگرانی تاثیری ندارد، باید با رقبا هم آورد شوند و کیفیتشان را به رخ هم بکشند، انرژی نگرانی در ارتقا و بهره وری و کسب رضایت مندی تخلیه می گردد و هدف کار هم همین است. واقعیت این است که ما می خواهیم کیفیت را افزایش دهیم و شفافیت ایجاد کنیم. این که مردم ببینند آنچه می خرند به لحاظ کیفی چه رتبه ای دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: وقتی قیمت ها با هم برابر باشد، برای ایجاد رقابت باید کیفیت را مد نظر قرار داد. اگر ما وجه ممیز کیفیت را برجسته کنیم، این رقابت آغاز می نماید به شکل دریافت و اپراتورها قیمت را تغییر و کیفیت را افزایش می دهند تا نظر مشترک را جلب نمایند و مشترک بتواند حداکثر مطلوبیت را از بابت خدمت، چه به لحاظ کیفیت و حجم و سرعت و پهنای باند به دست بیاورد. در نتیجه با شفاف سازی، رقابت شکل واقعی خودش را پیدا می نماید، ما هم به دنبال این هستیم که این رقابت صورت بگیرد و اپراتورها به دنبال کیفیت و تعدیل قیمت ها بروند و به تبع آن به نفع رضایتمندی گام بردارند.

وی با اشاره به امکان تغییر تعرفه برای اپراتورها بیان نمود: موضوع دیگر، بحث تعرفه بود، تعرفه هایی که اپراتورها در نقاط مختلف می دهند، نوعا هم یکسان است، اما ما برای اپراتورها امکان تغییر تعرفه را قرار دادیم. نکته بعدی شکایات است که این را هم در سامانه قرار داده ایم. یعنی کاربران می توانند ببینند در کدام استان ها شکایات مطرح است و جنس شکایت از چه نوع است. در بحث کیفیت هم چند کارکرد را جدا کردیم که هر کدام هم به صورت شماتیک و هم به صورت گرافیکی رنکینگ دارند.

ایجاد رقابت معنی دار بر اساس احتیاج کاربران

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که کوشش کردیم احتیاجمندی کاربران در سامانه ارائه گردد و بر اساس آن رقابت معنی دار شکل گیرد، اضافه کرد: وقتی شکایات کاهش یابد و کیفیت خوب باشد، یعنی همه بردیم؛ ما به عنوان رگولاتوری، مشترک به عنوان بهره بردار و اپراتور به عنوان ارائه نماینده سرویس، همه ارتقا پیدا کردند. هم کاربری که کیفیت را می شناسد و دریافت می نماید، هم اپراتوری که بناست کیفیت را متناسب با کاربران متخصص ارائه کند، ما هم به عنوان رگولاتوری هدفمان همین است که بین دو بخش تعادلی ایجاد کنیم تا بهترین کیفیت به دست کاربران برسد.

حقی در پاسخ به این که چه مدت است که اپراتورها آنالیز می شوند، گفت: این مجوزها و حساب ها اکنون برای اپراتورها تعریف شده و هم به اطلاعات خودشان و هم به اطلاعات اپراتورهای دیگر دسترسی دارند. البته اپراتورها برای ارتقای سامانه هایشان درگیری هایی داشتند. ما هم برای این که سامانه ها را در هم تلفیق نموده، بحث شکایات و تعرفه و کیفیت را در هم تجمیع کنیم تا به صورت یک مجموعه در اختیار مردم قرار گیرد، به زمان احتیاج داشتیم. همچنین درصورت انتشار، حجم زیادی درخواست به سمت آن می رود و ما باید زیرساخت هایش را فراهم کنیم و آمادگی داشته باشیم، اما پیش بینی می کنیم ظرف دو هفته آینده این اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به این که سامانه فرادید چه تفاوتی با گزارش های هفتگی آنالیز کیفیت سرویس اپراتورها دارد، شرح داد: گزارش هفتگی یک مرور کلی بر کیفیت اپراتورها در کل کشور است و این که با هم مقایسه می شوند، اما ما در این سامانه فرادید کیفیت را در کل کشور برای مشاهده کاربران آنالیز کردیم و کاربران می توانند در هر نقطه بر حسب استان، کیفیت را چک نمایند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به پیش بینی از تاثیر این سامانه بر کیفیت موجود، بیان نمود: این سامانه ابزار و ظرفیتی است برای اینکه تمام ذی نفعان بتوانند خود را در فضای شفافیت ارتقا دهند. این که ما با یک بهره بردار متخصص در امور کیفیت روبرو شویم که می داند چه کیفیتی می خواهد، پس ما باید خود را ارتقا دهیم تا بتوانیم پاسخ یک کاربر متخصص را در زمینه کیفیت بدهیم، بهره بردار ارتقا پیدا می نماید چون می داند چه سرویسی را با چه قیمتی می گیرد و چه درخواست و توقعی باید داشته باشد، اپراتور هم ارتقا پیدا می نماید چون باید هم جواب ما را و هم جواب کاربر را بدهد. بنابراین این فضا به ارتقای همه ذی نفعان بخش یاری می نماید.

حقی با بیان این که کاربران باید بدانند این فضا به خودشان و ما یاری می نماید در محیطی بهتر، سرویس با کیفیت تری داشته باشیم، اظهار کرد: هرچه این موضوع برجسته سازی گردد و بیش تر مورد استفاده و تاکید کاربر قرار گیرد، سرعت تاثیرگذاری اش در بخش بیش تر می گردد، چون کاربر است که تحمیل می نماید و سرویس باکیفیت و پاسخ مناسب می خواهد، اما اگر اقبالی صورت نگیرد، ممکن است سرعت این تاثیرگذاری کمتر باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "با اتمام مهلت اپراتورها، مشکل کیفیت اینترنت حل نشد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با اتمام مهلت اپراتورها، مشکل کیفیت اینترنت حل نشد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید